Tampilkan postingan dengan label keluarga Sakinah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label keluarga Sakinah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 29 Maret 2014

MENGGAPAI KELUARGA SAKINAH

Hak Isteri Atas Suami 1. Mendidik dan Menjaga Para Isteri dari Api Neraka. 2. Menegur atau Mengingatkannya jika Berbuat Keliru ...

Tidak meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab | Menggapai Keluarga Sakinah

10. Tidak meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab. Kewajiban lain dari istri yang shalihah adalah tidak meminta cerai kepada suaminya...

Melayani suaminya dengan baik | Menggapai Keluarga Sakinah

 9. Melayani suaminya dengan baik. Tugas dan kewajiban pokok wanita adalah menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak-anaknya di rumahny...

Tidak mencemburui suaminya dengan kecemburuan yang dimurkai oleh Allah Ta’ala

8. Tidak mencemburui suaminya dengan kecemburuan yang dimurkai oleh Allah Ta’ala. Cemburu adalah suatu sifat yang baik dan wajar yang dim...

Tidak menyakiti perasaan suami | Menggapai Keluarga Sakinah

7. Tidak menyakiti perasaan suami. Jika Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah melarang setiap m...

Membantu suaminya di dalam perkara dunia dan akhirat | Menggapai Keluarga Sakinah

6. Membantu suaminya di dalam perkara dunia dan akhirat. Di antara kewajiban istri adalah senantiasa membantu suaminya di dalam perkara...

Menyerahkan dirinya kepada suami kapanpun ia memintanya untuk bersenang-senang.

5. Menyerahkan dirinya kepada suami kapanpun ia memintanya untuk bersenang-senang.| Menggapai Keluarga Sakinah Kewajiban selanjutnya ya...

Meminta idzin kepada suaminya. | Keluarga Sakinah

4. Meminta idzin kepada suaminya.     Meminta idzin adalah perbuatan yang mudah dan sederhana namun sulit untuk dilaksanakan oleh par...

Menjaga dirinya dan harta suami ketika suami sedang tidak ada disisinya.

3. Menjaga dirinya dan harta suami ketika suami sedang tidak ada disisinya. Kewajiban lainnya adalah senantiasa menjaga kehormatannya d...

Menyenangkan suami apabila dipandang olehnya

2. Menyenangkan suami apabila dipandang olehnya. Kewajiban istri selanjutnya adalah senantiasa menampakkan raut wajah yang menyenangkan d...

Isteri Mematuhinya Apabila Diperintahkan

1. Isteri Mematuhinya Apabila Diperintahkan Banyak  wanita  yang  telah  bersuami  melupakan  atau  pura-pura  lupa  akan  hal  ini.  H...

Hak Suami Atas Isteri

Hak Suami Atas Isteri  S ebagaimana telah diketahui bahwasanya setiap orang niscaya mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya seorang wanita ...

Suami Membantu Pekerjaan Isteri

6. Membantu Pekerjaan Isteri Meskipun pekerjaan rumah itu adalah kewajiban para istri, namun seorang suami yang baik niscaya akan  memb...

Memberikan Makan yang Biasa Ia Makan | Keluarga Sakinah

5. Memberikan Makan yang Biasa Ia Makan K ewajiban suami selanjutnya adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani, berupa makanan, min...

Mempergauli Isteri dengan Cara yang Baik

4. Mempergauli Isteri dengan Cara yang Baik K ewajiban  suami  atas  istrinya  adalah  mempergauli  para  istri  dengan  baik.  Dari  car...

Mengajak dan Memotivasi Ibadah Kepada-Nya.

3. Mengajak dan Memotivasi Ibadah Kepada-Nya. Namun menyelamatkan istri tercinta dari jilatan api neraka itu dapat juga dengan cara menyu...

Menegur atau Mengingatkannya jika Berbuat Keliru

2. Menegur atau Mengingatkannya jika Berbuat Keliru Pengajaran kepada kaum wanita itu tidak hanya dengan menyampaikan perintah dan laranga...

Mendidik dan Menjaga Para Isteri dari Api Neraka

1. Mendidik dan Menjaga Para Isteri dari Api Neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya...

Hak Isteri Atas Suami

Hak Isteri Atas Suami Hak dan kewajiban adalah suatu kata yang dipahami oleh mayoritas manusia. Sehingga setiap mereka  suka  menuntut  ha...